You are here: UNA Cardiff and District (Cymdeithas y Cenhedloedd Unedig Caerdydd a’r cyffiniau): Myfyrdodau ar Ymweliadau â Phalestina/ Israel :y Rhagolygon am Heddwch

Event Details

Event Date

20 November 2019 7:00pm - 8:00pm

Location

Y Deml Heddwch ac Iechyd
Rhodfa’r Brenin Edward VII
Caerdydd CF10 3AP
United Kingdom

Y mae David Smith yn ymwelydd cyson âg Israel a Phalestina ac mae ganddo wybodaeth eang  ar faterion cyfoes y wlad.

Y mae’r Deml Heddwch wedi ei lleoli rhwng

Adeilad Redwood ac Adeilad Biwt Prifysgol Caerdydd

Mynediad yn rhad ac am ddim

Croeso Cynnes i bawb